Speare helse logo

Integritetsskydd

Personuppgiftspolicy för Speare AS och Speare Sweden AB.

Psykologers/psykiateres (behandlares) och kunders integritet är viktig för oss. Detta uttalande beskriver vilken personlig information Speare AS och Speare Sweden AB (Speare) samlar in genom vår interaktion med användare och behandlare, samt hur och varför vi lagrar denna information. Speare erbjuder en sökmotor för att hitta behandlare med tillgänglig kapacitet, samt ett bokningssystem, journalsystem och faktureringssystem som används av behandlare i Skandinavien.

Personlig information som vi samlar in

Speare samlar in information för att domänerna ledigpsykolog/ledigpsykiater och Speare Journal ska fungera effektivt och ge användarna och behandlarna en bra upplevelse. Vi använder också informationen för att utveckla våra produkter och anpassa dem efter användarnas och behandlarnas behov. Vi vidarebefordrar hälsoinformation till behandlarnas konto i Speare Journal. Det krävs att behandlarna loggar in med BankID för att få tillgång till sitt konto. Efter BankID-säker inloggning erbjuds också tvåfaktorsautentisering. Behandlaren ansvarar för hälsoinformationen och Speare har ingen insyn i dessa.

Hur vi använder personlig information

Speare använder insamlad information för att driva vår verksamhet och tillhandahålla ledigpsykolog/ledigpsykiater samt Speare Journal. Vi använder informationen för att överföra information mellan användaren och behandlaren samt för att informera om kontobaserade uppdateringar och säkerhetsåtgärder. Vi använder inte det som användaren och/eller behandlaren skriver i ett meddelande, en journal eller ett dokument för riktad annonsering.

Anledningar till att vi delar användarens personlig information

Vi delar användarens och behandlarens personlig information, med deras samtycke när de använder vår tjänst, för att underlätta kommunikationen via SMS och e-post mellan användare som söker behandlare och behandlare som har tillgänglig kapacitet. Utöver ärendehantering och fakturering delar vi informationen när det krävs enligt lag eller som svar på en rättslig process; för att skydda våra kunder; för att skydda liv och hälsa; för att upprätthålla säkerheten; och för att skydda Speares rättigheter samt materiella och immateriella tillgångar.

Hur användare och behandlare får tillgång till och kontrollerar sina personuppgifter

Användaren kan se, redigera och ta bort sina personuppgifter på ledigpsykolog/ledigpsykiater innan tidsbokningen bekräftas. Behandlaren kan se, redigera och ta bort sina personuppgifter på journal.speare innan registrering och kan ändra sina uppgifter efter registrering. I Speare Journal i Norge måste vi följa lagstiftningen som kräver att hälsouppgifter ska bevaras så länge det anses vara nödvändigt med hänsyn till vården. Samma gäller information om vem som har haft tillgång till eller fått utlämnad hälsouppgifter kopplade till dig.

Behandlaren är ansvarig för hälsouppgifterna. I samråd med behandlaren kan du diskutera uppfyllandet av lagkravet om bevarande av hälsouppgifter i förhållande till lagkravet om rätten till radering av personuppgifter. Behandlaren kan undersöka en specifik situation med relevant fackförening eller söka juridisk hjälp innan beslut fattas.

För mer information om detta kan du hitta det för Norge genom att klicka på dessa länkar:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3-3#gdpr/a17

I Sverige finns krav på att en journalhandling ska bevaras i 10 år efter avslutning. För mer information kan du klicka på denna länk:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355

Användaren samtycker vid användning av våra tjänster till kommunikation av hälsouppgifter via telefonsamtal, sms och e-post. Hälsouppgifterna via sms och e-post är begränsade till att det handlar om kontakt med behandlaren, utan att orsaken till kontakten framgår.

Hur samlar vi in information

Förutom det som användaren och behandlaren själva fyller i använder domänerna speare, ledigpsykolog/ledigpsykiater, journal.speare cookies. Detta är små textfiler som kan läsas av en webbserver på den domän som utfärdade cookien på användarens hårddisk. Vi kan använda cookies för att lagra användarinställningar för att underlätta inloggning och analysera sidaktiviteter.

Speare har valt att informera om detta här istället för att du fysiskt måste samtycka på webbplatsen, eftersom det kan vara störande för dig som användare och behandlare. Vi använder cookies och liknande tekniker för följande ändamål:

Lagra användarinställningar: Inställningar som gör att våra produkter fungerar korrekt eller inställningar som bibehålls över tid kan lagras på användarens enhet. Om användaren till exempel anger sitt namn, telefonnummer, sin plats eller postnummer på ledigpsykolog/ledigpsykiater kan vi lagra denna information i en cookie, så att användaren nästa gång de söker efter en behandlare får relevant lokal information.

Inloggning och autentisering: När behandlaren loggar in på Speare Journal med BankID och/eller tvåfaktorsautentisering lagras en unik ID-nummer och inloggningstid i en krypterad cookie på behandlarens enhet. Tack vare cookien kan behandlaren navigera mellan sidor på webbplatsen utan att behöva logga in på varje sida.

Säkerhet: Vi använder cookies för att upptäcka bedrägeri och missbruk av våra webbplatser och tjänster.

Analys: Vi använder cookies och andra identifikatorer för insamling av användnings- och prestandadata för att utveckla ledigpsykolog och Speare Journal.

Prestanda: Speare använder cookies för att jämnare ut prestanda och belastning för att säkerställa att webbplatserna fungerar normalt.

Hur kan du hantera cookies?

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men ger möjlighet att blockera eller ta bort dem. Observera att om användaren eller behandlaren väljer att blockera cookies kan de inte logga in eller använda vissa funktioner, och inställningar som är beroende av cookies kan gå förlorade. Om användaren eller behandlaren väljer att ta bort cookies kommer alla inställningar som styrs av dessa cookies att raderas. De måste då återställas.

Andra liknande tekniker

Förutom vanliga cookies (och så kallade web beacons) kan ledigpsykolog/ledigpsykiater och Speare Journal använda liknande tekniker för att lagra och läsa datafiler på användarens och behandlarens dator. Detta görs vanligtvis för att behålla användarens och behandlarens inställningar eller för att förbättra hastighet och prestanda genom att lagra vissa filer lokalt. Liksom med vanliga cookies kan denna teknik också användas för att lagra unika identifikatorer för användarens och behandlarens dator, som sedan kan användas för att spåra beteende.

Speare är inte ansvarig för Speare sina kunders integritets- eller säkerhetspolicy, vilket kan skilja sig från vad som anges i denna integritetspolicy. Om användaren eller behandlaren använder en e-postadress från en organisation de är anslutna till, som en arbetsgivare eller skola, kan domänägaren till användarens eller behandlarens e-postadress (t.ex. skolan eller arbetsgivaren) få tillgång till ledigpsykolog och inloggningssidan för journal.speare. Det kommer att vara möjligt att se att webbplatserna har besökts, men det kommer inte att vara möjligt att logga in på Speare Journal.

Ändringar

Speare kan uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Vi uppmanar användare och behandlare att regelbundet kontrollera eventuella ändringar och hålla sig uppdaterade om hur vi använder den information vi samlar in. Du accepterar att det är ditt ansvar att regelbundet läsa denna integritetspolicy och hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Godkännande av villkor och samtycke

Genom att använda ledigpsykolog/ledigpsykiater och Speare Journal accepterar du och samtycker till innehållet i vår integritetspolicy. Om du inte accepterar och samtycker till detta är det ditt ansvar att inte använda våra tjänster.

Avslutning

Med denna integritetspolicy hoppas vi att du har fått en klar bild av hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du önskar kontakta oss angående någon av ovanstående punkter, uppmanar vi dig att skicka ett e-postmeddelande till post@speare.se. Du kan också besöka www.speare.no för mer information. Vi vill även informera dig om att om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är felaktig eller inte överensstämmer med lagkraven har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land, men vi ber dig gärna att först informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till post@speare.se så att vi omedelbart kan få möjlighet att ändra sättet vi behandlar personuppgifter på.

Vid konflikt mellan Speares integritetspolicy och villkoren i avtal mellan kunder och Speare gäller villkoren i sådana avtal.