Speare helse logo

Team Speare

Speare växer och vi får ständigt nya fantastiska medarbetare. Om du har en allmän fråga är det bäst att använda vårt kontaktformulär eller ringa oss på vårt gemensamma nummer: +46 10 335 46 15.


Om du behöver kontakta en specifik anställd hittar du en presentation av våra  medarbetare här:
Verkställande direktör

Robert är VD i Sverige och i Norge. Om du vill höra mer om våra langsiktiga planer för Sverige kan du kontakta Robert

Teamledare Sverige

Lars är ansvarig för strategisk utveckling av Speare i Sverige. Om du är intresserad av att samarbete med oss på denna resa så kontaktar du Lars.

Psykolog
Specialist i neuropsykologi

Anna-Karin jobbar i Falun och är teamledare för vårt riksavtal med Region Dalarna. Hon har lång erfarenhet med neuropsykologisk utredning av barn, ungdom och vuxna. Ta kontakt med Anna-Karin vid frågor om utredningar.

Psykolog

Jeanette arbetar i Falun som psykolog, och har lång erfarenhet av neuropsykogisk utredning. Hon koordinerar vårat Riksavtal med Region Dalarna. Om du är patient och har frågor kring din utredning eller önskar utredning hos oss kan du kontakta Jeanette.

Bemanningskoordinator
Sjuksköterska

Sara arbetar som SoMe ansvarig och bemanningskoordinator. Om du vil vara med i vårat nätverk så skicka mail till post@speare.se.

Klinikchef i Sverige och i Norge

Ingvar är ansvarig för uppbyggnad, drift och förvaltning av Speare Hälsa sina kliniker. Om du har frågor relaterade till våra kliniker eller vill hyra kontor hos oss, kontaktar du Ingvar.

Ekonomichef i Sverige och i Norge

Ove är ansvarig för en sund ekonomisk drift och för strategisk utveckling av Speare Helse. Om du vill ingå en kundavtal eller vill höra mer om Speares planer för tillväxt, är Ove rätt person att kontakta.

Redovisningschef i Sverige och i Norge

Jon Eigil är ansvarig för fakturering, bokföring och redovisning, samt arbetar med utveckling av tjänster relaterade till betalning och fakturering.

IT-chef i Sverige och i Norge
Specialist i klinisk psykologi

Jon är ansvarig för vår IT-satsning och ansvarar för journalsystemet. Om du har synpunkter eller förslag angående vårt journalsystem, vill Jon gärna höra från dig.

Leder Speare Bedrift i Norge
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Vegard er ansvarlig for at Speare etterlever høy faglig standard. Om du har overordnede synspunkter på behandlingen i en sak eller ønsker å drøfte mulige avvik og kvalitetsforbedrende tiltak så er Vegard den rette å kontakte.

Leder Speare spesialisthelsetjeneste i Norge
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Bård er ansvarlig for Speare spesialisthelsetjeneste, hvor vi fokuserer på å bistå offentlig psykisk helsevern og privatpraktiserende med kompetanseheving. Ta kontakt med Bård om du er interessert i å høre mer om dette. 

Voksenfaglig ansvarlig
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Birgit jobber som psykologspesialist hos oss og er ansvarlig for at voksne får faglig forsvarlig utredning og behandling. Birgit er også kontorleder for Speare Helse Trondheim. Hun er en erfaren veileder til psykologer og bistår private og offentlige virksomheter med veiledning og kompetanseheving.

Leder Speare Bemanning i Norge
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Silje jobber som psykologspesialist hos oss. Hun er ansvarlig for Speare bemanning. Om du har spørsmål høre om innleieoppdrag kan du kontakte Silje.

Barnefaglig ansvarlig i Norge
Spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi

Inger er ansvarlig for at vi følger barnefaglige retningslinjer, og er tilgjengelig for drøfting med konsulenter. Om du har synspunkter på behandling, eller behøver drøfte en sak hvor klienten er under 18 år, så hjelper Inger deg.

Nevrofaglig ansvarlig i Norge
Spesialist i klinisk nevropsykologi

Nithya er ansvarlig for å utvikle og kvalitetssikre vårt nevropsykologiske tilbud.

Traumefaglig ansvarlig i Norge
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Hanne Kristine koordinerer vårt tilbud til Politiets fellestjenester og har spesialkompetanse på traumepsykologi. Om du jobber ved et politidistrikt eller har spørsmål knyttet til krise- og traumepsykologisk bistand så er Hanne Kristine den rette å kontakte.

Medisinskfaglig ansvarlig i Norge
Spesialist i psykiatri

Veronika er medisinskfaglig ansvarlig. Kontakt Veronika på epost om du har spørsmål knyttet til somatisk helse eller behøver medisinsk rådgivning.

Medisinskfaglig rådgiver i Norge
Spesialist i psykiatri

Pedro er medisinskfaglig rådgiver. Kontakt Pedro om du har spørsmål knyttet til somatisk helse eller behøver medisinsk rådgivning.

Psykolog i Norge
Spesialist i samfunn- og allmennpsykologi

Anne Sofie jobber som psykologspesialist hos oss og er kontorleder for Speare Troms og Finnmark. Hun er en erfaren veileder til psykologer som jobber i kommunen og bistår private og offentlige virksomheter med veiledning og kompetanseheving. Om du ønsker å vite mer om vårt tilbud i Nord-Norge så er Anne Sofie den rette å kontakte.

Psykolog i Norge
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Petter jobber både som behandler og på bemanningsavdelingen. Lokalisert til Lillestrøm.

Psykolog i Norge
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Anniken jobber som psykologspesialist i Speare helse Trondheim. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi og har fordypning i psykoterapi. Hun er en erfaren veileder for psykologer.

Psykolog i Norge
Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Silje jobber som psykologspesialist i Speare helse Trondheim. Hun er en erfaren terapeut med spesialisering i voksen klinisk psykologi og har fordypning i psykoterapi. Hun er en erfaren veileder for psykologer.

Administrasjonssekretær i Norge

Idun har ansvar for å følge opp fakturering av kunder og klienter. Det beste er at du sender en e-post med saksnummer eller fakturanummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til faktura@speare.no og så vil Idun hjelpe deg.

Forløpskoordinator i Norge

Marianne er forløpskoordinator hos oss. Hun har ansvar for pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Marianne hjelpe deg.

Forløpskoordinator i Norge
Sykepleier

Hilde er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare helse Sør-Øst. Hun har ansvar for personer som mottar konsultasjoner gjennom helseforsikring.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til bestiling@speare.no og så vil Hilde hjelpe deg.

Forløpskoordinator i Norge
Sykepleier

Jeanette er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare helse Innlandet. Hun har ansvar for pasienter som har opplevd fristbrudd ved lokalt DPS og BUP.  Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til fristbrudd@speare.no og så vil Jeanette hjelpe deg.

Forløpskoordinator i Norge
Psykiatrisk sykepleier

Laila er forløpskoordinator hos oss samt at hun er kontorleder ved Speare helse Nordland. Hun har ansvar for personer som mottar konsultasjoner gjennom helseforsikring. Det beste er at du sender en e-post med eventuelt saksnummer, samt en kort beskrivelse av hva det gjelder til bestiling@speare.no og så vil Laila hjelpe deg. Om du behøver bistand ift klinikken i Bodø kontakter du Laila.