Speare helse logo

Användarvillkår

Generella användarvillkår

Här hittar du en översikt över de aktuella användarvillkoren för användningen av domänerna ledigpsykolog/ledigpsykiater och Speare Journal, inklusive rättigheterna för innehållet på dessa domäner. Användarvillkoren gäller både webbplatserna och eventuella underdomäner, samt alla relaterade webb- eller mobiltjänster ägda av Speare AS och Speare Sweden AB (Speare). Genom att använda ledigpsykolog/ledigpsykiater och Speare Journal godkänner du och samtycker till användarvillkoren och vår integritetspolicy. Om du inte accepterar villkoren och policyn ska du inte använda våra tjänster.

Ansvar och rättigheter för domänerna

Speare arbetar kontinuerligt med att samla in och uppdatera information om tillgängliga psykologer och psykiatriker (behandlare) för att informationen alltid ska vara så uppdaterad och korrekt som möjligt. Speare äger innehållet i databasen och kan utan samtycke radera innehåll eller delar av innehållet, listor, information etc., förutsatt att det inte strider mot gällande lagstiftning.

För att skapa en så bra tjänst som möjligt för användare och behandlare kvalitetssäkras alla behandlare regelbundet av specialist i psykologi/psykiatri. Om du som behandlare vill ändra din uppföring kan du själv redigera stora delar av den. Du kan ändra information om tillgänglighet om du inte vill vara synlig under en period, och du kan välja att inte vara synlig på ledigpsykolog/ledigpsykiater. Om du vill radera din information helt måste du informera oss så att vi kan göra det åt dig.

Tidsbokning

All information som du som användare själv eller via en representant lämnar i våra formulär lagras i Speare Journal så att behandlaren som du vill boka tid hos får tillgång till den. Det skickas automatiska sms och e-postmeddelanden till det angivna mobilnumret och e-postadressen med bekräftelse och påminnelse om tiden. Här framgår det att tiden är hos en psykolog/psykiater. Dataskyddsmyndigheterna i de skandinaviska länderna betraktar detta som hälsoinformation. Genom att använda vår tjänst samtycker du som användare till att denna typ av hälsoinformation visas i sms och e-postmeddelanden. Det kommer inte att framgå någon information om anledningen till kontakten i sms och e-postmeddelanden.

Du samtycker också till att hälsouppgifterna lagras i Speare Journal. Behandlaren är ansvarig för hälsouppgifterna och Speare har ingen insyn i dem. Du samtycker också till behandlarens avbokningspolicy. Denna information anges innan du klickar på "Boka tid" och framgår även i sms efter bokningen. Observera att behandlaren fastställer sin egen avbokningsfrist, och den är ofta flera dagar. Avbokningsfristen gäller alltid för arbetsdagar. Det innebär att du måste följa en längre avbokningsfrist än den som anges om du vill avboka före en helg eller helgdag.

Det är vanligt praxis för behandlare inom privat psykiatrisk vård att ta betalt för avbokade tider efter avbokningsfristen. Det innebär att du kommer att få en faktura på det belopp som behandlaren har fastställt som pris för dig som kund om du avbokar efter avbokningsfristen. Du kan inte bestrida detta och fakturan måste betalas oavsett skäl till avbokningen. Det är därför viktigt att du kontaktar behandlaren i god tid före avbokningsfristen om du inte kan komma till en bokad tid som är bokad vid ledigpsykolog/ledigpsykiater eller som är överenskommen direkt med behandlaren.

Vem är behandlarna?

Alla psykologer och psykiatriker som finns på ledigpsykolog/ledigpsykiater är självständiga näringsidkare med egen vårdmottagning som ansvarar för sin egen verksamhet. Några få kan vara anställda vid Speare. Samtliga behandlare ska vara legitimerade och har själva ansvar för att ha försäkringar enligt lag och lämpliga kontorslokaler. Speare ansvarar inte för självständiga näringsidkande behandlare, varken när det gäller deras yrkesutövning eller företagsverksamhet.

Begränsad användning

Speare kan inte garantera noggrannheten i priser, väntetider, avbokningsfrister eller annan information som publiceras av behandlarna. Priser och väntetider representerar tjänsten vid den tidpunkt då informationen samlades in. Sådan information kan ändras utan att vi har uppdaterat den i vårt system. Som användare måste du därför alltid säkerställa korrekt väntetid, avbokningsfrist, pris och innehåll i tjänsten när du bokar tid hos behandlaren. Det är alltid behandlarens priser, avbokningsfrister och rutiner som du måste förhålla dig till. Du väljer att godkänna behandlarens betalningsvillkor när du bokar tid hos behandlaren. Kom ihåg att självständiga näringsidkande behandlare vid ledigpsykolog/ledigpsykiater kräver att du betalar det pris de har satt för dig som kund i tid. Om du avbokar tiden efter deras avbokningsfrist, oavsett anledning, måste du betala hela beloppet för tiden. För att undvika att betala det pris som de har satt för dig som kund måste du avboka tiden i god tid före avbokningsfristen, vilket gäller arbetsdagar. Helger och helgdagar tillkommer utöver avbokningsfristen som anges på ledigpsykolog/ledigpsykiater och i sms. Speare har inget ansvar, varken direkt eller indirekt, om vi har felaktig eller felaktig information i vår databas.

Det är inte tillåtet att systematiskt använda eller kopiera data från ledigpsykolog/ledigpsykiater. Det inkluderar användning av skript, robotar, webbkrypare, cron-jobb eller manuell kopiering. Allvarligt missbruk av våra tjänster, sabotage, hacking och/eller försök till hacking kommer att polisanmälas.

Ditt konto som behandlare

Som behandlare är du själv ansvarig för att ha lösenordsskydd på din mobil och dator och se till att obehöriga inte får tillgång till det du behöver för att logga in på ditt konto med BankID och tvåfaktorsautentisering. Du är skyldig att omedelbart informera Speare om du inte uppfyller ovanstående krav så att vi kan stänga ditt konto. Du är också ansvarig för all information som är registrerad och publicerad på ditt konto. Speare förbehåller sig rätten att stänga av, blockera och radera konton som inte uppfyller våra krav och/eller missbrukar vår tjänst. Du är ansvarig för hälsoinformationen i ditt konto och måste följa gällande lagstiftning när det gäller korrekt dokumentation och lagring av hälsoinformation.

I Sverige finns det krav på att en journalhandling ska bevaras i 10 år efter avslutning. För mer information kan du klicka på följande länk:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355

Samma gäller uppgifter om vem som har haft tillgång till eller fått utlämnat hälsoinformation som är kopplad till patientens eller användarens namn eller personnummer.

Annat innehåll

Registrerade behandlare har möjlighet att lägga in sin information i vår databas. De tjänster som registreras måste vara verkliga och relevanta. Det är inte tillåtet att ladda upp hatiskt, rasistiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll. Spam, dubblerade registreringar av tjänster och multi-konton är inte heller tillåtet.

Användning av kakor (cookies)

För att ge dig en bra användarupplevelse använder vi kakor. Vi lagrar aldrig personlig information i dessa kakor, men använder dem för att identifiera sessioner och tidigare besökta användare. Kakorna kan också användas för reklamsyften och för att skapa anonymiserad statistik.

Reklam och annonser från tredje part

Vissa avsnitt kan innehålla reklam från externa leverantörer. Utöver eventuella avtal om att visa annonser har vi ingen kontroll över externt innehåll. Speare tar därför inget ansvar för fel eller brister på dessa sidor.